Nasz zespół

Piotr Jakub Piotrowski

Aplikant adwokacki. W 2016 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2014 – 2015 studiował na prestiżowym Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Republika Czeska), zdobywając bogate doświadczenie z zakresu międzynarodowego i czeskiego prawa. Publikował na łamach Wiadomości Zagłębia.
Aplikant adwokacki wpisany na listę aplikantów w Krakowskiej Izbie Adwokackiej oraz mediator wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.
Biegle posługuje się językiem angielskim, czeskim oraz słowackim, w stopniu komunikatywnym rosyjskim i niemieckim. Szczególne zainteresowania to dobra literatura, nauka języków obcych oraz podróże.