• zagadnień związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w tym w zakresie kopiowania produktów i oznaczania towarów/usług zgodnie z wymogami prawnymi
  • pomocy dla przedsiębiorców w zabezpieczeniu ich tajemnicy przedsiębiorstwa i zawieraniu efektywnych umów o zakazie konkurencji
  • przygotowania opinii prawnych i doradztwa w zakresie stosowania praktyk marketingowych w sposób pozwalający na zabezpieczenie przed zarzutami popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji