Nasz zespół:

Wojciech Bruzda

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Doradza i reprezentuje przedsiębiorców w sporach na tle stosunków gospodarczych, pomaga w rozwiązywaniu problemów prawnych pojawiających się w ich bieżącej działalności...

Piotr Konopka

Adwokat. Specjalizuje się w obsłudze prawnej inwestorów oraz wykonawców, w tym architektów, w ramach procesów inwestycyjnych. Doradza przy nabywaniu nieruchomości, udziela wsparcia przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji...

Renata Durowska-Zienkiewicz

Absolwentka studiów na kierunkach Administracja oraz Prawo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które zakończyły się obroną prac magisterskich poświęconych tematyce równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ujęciu prawnym, a także zasadzie swobody działalności gospodarczej i jej ograniczeniom.
 

Piotr Jakub Piotrowski

W 2016 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2014 – 2015 studiował na prestiżowym Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Republika Czeska), zdobywając bogate doświadczenie z zakresu międzynarodowego i czeskiego prawa. Publikował na łamach Wiadomości Zagłębia.