Nasza oferta:

Kredyty frankowe

Poczynając od przełomowego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 14 października 2019 r. w sprawie Kamila i Justyny Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank International AG sytuacja konsumentów, którzy zaciągnęli kredyt waloryzowany kursem franka szwajcarskiego, zdaje się rysować w coraz bardziej obiecujących barwach. W świetle aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego nie ulega wątpliwości, że sprawy przeciwko bankom da się wygrywać. Być może teraz właśnie jest najlepszy czas na inicjowanie tego rodzaju procesów sądowych. Wraz z upływem czasu kolejne roszczenia kredytobiorców będą ulegać przedawnieniu, nie można też wykluczyć wielokrotnie zapowiadanej interwencji Ustawodawcy, która może de facto utrudnić kredytobiorcom dochodzenie roszczeń w pełnej wysokości.

Opierając się na doświadczeniu zgromadzonym na gruncie postępowań cywilnych i gospodarczych w roku 2019 wszczęliśmy w imieniu kredytobiorców pierwsze procesy przeciwko bankom udzielającym kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego – zarówno denominowanych jak i indeksowanych. Ponieważ sprawy frankowe stanowią swego rodzaju novum w polskim sądownictwie, na bieżąco śledzimy orzecznictwo sądów polskich i europejskich, szukając nowych trendów, niebezpieczeństw i szans dla naszych Klientów. W ramach świadczonych przez nas usług:

  • analizujemy umowę zawartą przez Klienta z bankiem pod kątem zgodności z przepisami prawa cywilnego oraz bankowego, wskazujemy tzw. kaluzule abuzywne oraz potencjalne skutki prawne wynikające z faktu niezgodności tych klauzul z prawem
  • uzyskujemy niezbędną dokumentacją od banków
  • dokonujemy przeliczenia kredytu przy założeniu usunięcia z treści umowy niedozwolonych klauzul lub też przy wariancie unieważnienia całej umowy;
  • reprezentujemy Klienta w postępowaniu reklamacyjnym przed bankiem;
  • proponujemy Klientowi określoną strategię prowadzenia sprawy i za jego zgodą formułujemy roszczenie procesowe pozywając bank;