Nasza oferta:

Prawo spadkowe

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego. Pomagamy w podjęciu pierwszych działań zmierzających do nabycia praw do spadku. Doradzamy w zakresie sposobu ukształtowania praw i obowiązków pomiędzy spadkobiercami w celu przeprowadzenia skutecznego i bezkonfliktowego działu spadku. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych, w których prawo do spadku jest z rozmaitych przyczyn kwestionowane (np. z uwagi na zarzut nieważności testamentu czy zarzut niegodności dziedziczenia) lub też dział spadku ma charakter sporny. Prowadzimy sprawy z elementem międzynarodowym, w którym zachodzi konieczność ustalenia prawa właściwego dla określenia praw do spadku spadkobierców (w szczególności dla Klientów z USA, Francji, Włoch czy Izraela).

W tym obszarze nasze doświadczenie obejmuje zwłaszcza:

  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, w tym sprawy sporne, w których pojawia się element kwestionowania ważności testamentu lub sprawy, w których pojawia się wątpliwość co do kręgu spadkobierców;
  • sprawy o dział spadku;
  • sprawy o zachowek;
  • sprawy o roszczenia z tytułu zapisów;