W dniu 7 lutego 2019 roku pod poz. 1097 opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Uchwała nr VI/114/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r., poz. 1496). Link, pod którym dostępna jest uchwała.Czytaj dalej