Nasza oferta:

Prawo cywilne

Reprezentujemy pracodawców i pracowników w rozmaitych sporach na tle wykonywania umowy o pracę i wzajemnego ukształtowania praw i obowiązków stron umowy o pracę. Doradzamy w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorców na tle prawa pracy oraz udzielamy porad pracownikom co do możliwych roszczeń związanych z naruszeniem ich praw pracowniczych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych oraz prowadzimy negocjacje mające na celu uniknięcie bądź zakończenie procesu sądowego.

W tym zakresie nasze doświadczenie obejmuje zwłaszcza:

  • roszczenia z tytułu niewypłaconych premii;
  • roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę;
  • roszczenia z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;
  • roszczenia z tytułu mobbingu.