Nasz zespół

Piotr Konopka

Adwokat. Specjalizuje się w obsłudze prawnej inwestorów oraz wykonawców, w tym architektów, w ramach procesów inwestycyjnych. Doradza przy nabywaniu nieruchomości, udziela wsparcia przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji. Posiada duże doświadczenie w reprezentacji przedsiębiorców w sporach sądowych oraz procesach karnych, zwłaszcza dotyczących przestępstw gospodarczych oraz skarbowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2014 wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej, po złożeniu egzaminu adwokackiego z wyróżnieniem. Autor publikacji z zakresu prawa karnego.

Edukacja

 • 2014 – egzamin adwokacki zdany z wyróżnieniem
 • 2010-2013 aplikacja adwokacka w Krakowskiej Izbie Adwokackiej
 • 2005-2010 studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończone z wynikiem bardzo dobrym

Doświadczenie zawodowe

 • 2014-2017 indywidualna kancelaria adwokacka
 • 2010-2014 „Labe i Wspólnicy” Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Jawna
 • 2009-2010 Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Specjalizacje

 • Prawna obsługa procesu inwestycyjnego
 • Postępowania sądowe
 • Prawo karne gospodarcze
 • Prawo autorskie
 • Prawo spadkowe

Publikacje

 • O braku opon zimowych w pojeździe oraz o odpowiedzialności karnej kursanta i instruktora w kontekście art. 177 k.k. Uwagi na marginesie postanowienia SN z 23 lutego 2011 r. (III KK 276/10) – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2013/2, s. 141-155
 • Interpretacja znamion przestępstwa naruszenia miru domowego w kontekście reguł wykładni językowej – uwagi na marginesie artykułu P. Dyluś i K. Wiśniewskiej „Właściciel jako podmiot czynności sprawczej przestępstwa z art. 193 k.k. – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2011/3, s. 37-44
 • „Rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa” pojęciem pomocniczym dla przypisania skutku w art. 177 k.k. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2010/3, s. 33-55
 • Zagadnienie penalizacji „kłamstwa oświęcimskiego” – Palestra 2009/1-2, s. 50-63 (współautor: Adam Janisławski)