Nasza oferta:

Umowy w obrocie gospodarczym

Jesteśmy specjalistami w tworzeniu umów w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami obejmujących rozmaite obszary funkcjonowania rynku. Mamy bogate doświadczenie w opracowywaniu zróżnicowanych treściowo kontraktów, a naszym podstawowym założeniem jest odpowiednie ukształtowanie praw i obowiązków stron oraz zagwarantowanie jak najlepszego uwzględnienia interesu Klienta.

Typowe przykłady opracowywanych lub opiniowanych przez nas umów:

  • umowy o roboty budowlane
  • umowy o prace projektowe (zarówno w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego jak i wystroju wnętrz)
  • umowy o wykonanie aranżacji wnętrz
  • umowy o przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji
  • umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki cywilnej
  • umowy dystrybucyjne
  • umowy z zakresu świadczenia usług medycznych
  • umowy o stworzenie portalu internetowego
  • ogólne warunki umów sprzedaży