• Przeprowadzamy pełny audyt aktualnej organizacji danego podmiotu w kontekście wymagań wynikających z RODO
  • Dokonujemy szczegółowego monitoringu przetwarzania danych osobowych w danej organizacji w kontekście dostosowania procedur do zgodności z RODO
  • Przygotowujemy, opiniujemy i dostosowujemy projekty kluczowych dla organizacji dokumentów dostosowujących przetwarzanie danych osobowych w danej jednostce do RODO
  • Prowadzimy szkolenia dla pracowników, kadry kierowniczej i zarządzającej z zakresu dobrych praktyk i szeroko rozumianej zgodności z RODO