Nasz zespół

Renata Durowska-Zienkiewicz

Aplikantka adwokacka. Absolwentka studiów na kierunkach Administracja oraz Prawo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które zakończyły się obroną prac magisterskich poświęconych tematyce równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ujęciu prawnym, a także zasadzie swobody działalności gospodarczej i jej ograniczeniom. Obecnie odbywa rozpoczętą w 2018 roku aplikację adwokacką przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Doświadczenie zdobywała w kancelariach adwokackich w Krakowie oraz jednostkach samorządu terytorialnego w Nowym Targu. Interesuje się prawem gospodarczym oraz prawem cywilnym. Specjalizuje się w obsłudze spółek kapitałowych i osobowych.