Z końcem stycznia 2019 roku uprawomocniło się postanowienie o umorzeniu postępowania cywilnego, jakie toczyło się z udziałem Klienta naszej kancelarii w sprawie o zapłatę. Spór sądowy dotyczył żądania zwrotu wynagrodzenia, jakie przeciwnik spełnił na rzecz naszego Klienta w wykonaniu umowy o dzieło, której przedmiotem było wykonanie aplikacji komputerowej. Podstawą tego żądania było zaś odstąpienie od umowy dokonane przez przeciwnika procesowego, który powoływał się na zwłokę w wykonaniu umowy. Co przy tym istotne, umowa zawarta była przez przeciwnika działającego pod spółką, zatem i postępowanie sądowe toczyło się z powództwa spółki.Czytaj dalej