Nasza oferta:

Prawo ochrony konsumentów i przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym


Mamy bogate doświadczenie w postępowaniach sądowych w zakresie ochrony praw konsumentów. Doradzamy w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorców, uwzględniając aspekt praw podmiotowych konsumentów oraz reprezentujemy konsumentów w sporach wynikłych z naruszenia ich praw. Doradzamy również w zakresie zagadnień związanych z nieuczciwymi praktykami rynkowymi stosowanymi przez przedsiębiorców wobec konsumentów.

  • Doradzamy w zakresie kształtowania treści umów zawieranych przez przedsiębiorców z konsumentami, przede wszystkim w ramach sprzedaży konsumenckiej, w tym umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;
  • Występujemy w procesach sądowych związanych z naruszeniem praw konsumentów, w tym mających za przedmiot roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej, zarówno po stronie konsumentów, jak i przedsiębiorców;
  • Doradzamy w zakresie wdrażania kodeksów dobrych praktyk;
  • Opracowujemy regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym regulaminy sklepów internetowych oraz Ogólne Warunki Umów;