Bogate doświadczenie z zakresu prawa autorskiego mieliśmy okazję zdobywać od przeszło 10 lat. W tym okresie zetknęliśmy się z szeroką gamą rozmaitych zagadnień, których rozwiązanie miało na celu bądź to ochronę praw autorskich podmiotu uprawnionego, albo obronę przed roszczeniami. Nasza wiedza w tym zakresie była weryfikowana w postępowaniach sądowych, ale także negocjacjach, które nierzadko pozwoliły nam uchronić Klienta przed długotrwałym i ryzykownym postępowaniem sądowym. Swoje doświadczenie podpieramy również należytym przygotowaniem teoretycznym, które rozwijamy prowadząc szkolenia z zakresu prawa autorskiego, w szczególności dedykowane dla architektów. Oferujemy wsparcie dla twórców, przedsiębiorców i jednostek samorządu zawodowego oraz innych podmiotów zbiorowych w szczególności w następujących obszarach:

Architektura i budownictwo

 • przygotowujemy umowy o opracowanie dokumentacji projektowej wszechstronnie regulujące zagadnienie praw autorskich, z pełnym uwzględnieniem interesu Klienta – w zależności od osoby zlecającego – zbywcy (lub licencjodawcy) albo nabywcy (lub licencjobiorcy) praw autorskich;
 • doradzamy w zakresie korzystania z praw autorskich architektów przy tworzeniu i wykorzystywaniu dokumentacji projektowej w ramach procesu inwestycyjnego, w tym w zakresie dopuszczalności i warunków, pod jakimi mogą nastąpić zmiany w projektach, z punktu widzenia praw przysługujących projektantom;
 • reprezentujemy Klientów w sporach sądowych o naruszenie praw autorskich do dokumentacji projektowej (zarówno do koncepcji, jak i projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu wykonawczego, w tym projektu aranżacji wnętrz)
 • doradzamy w zakresie form sprawowania nadzoru autorskiego w procesie inwestycyjnym oraz zakresu tego nadzoru i uprawnień projektantów w ramach kontroli prawidłowości wykonywania robót budowlanych;

Programowanie komputerowe

 • przygotowujemy i negocjujemy umowy o wykonanie oprogramowania,
 • rozwiązujemy problemy związane z możliwością dokonywania przeróbek cudzego programu komputerowego,
 • analizujemy prawne aspekty aktualizacji oprogramowania;

Prawo autorskie w Internecie

 • przygotowujemy i opiniujemy umowy o stworzenie portalu internetowego;
 • doradzamy w zakresie ochrony praw twórców i innych uprawnionych w Internecie;
 • reprezentujemy w sporach sądowych o naruszenie praw autorskich do portali internetowych;

Reklama i marketing

 • opiniujemy materiały reklamowe pod względem ich zgodności z prawem, w tym w odniesieniu do produktów leczniczych;
 • prowadzimy audyt zgodności z prawem marketingu usług medycznych;
 • przygotowujemy umowy o stworzenie lub wykorzystanie utworów w kampaniach reklamowych;