18 lutego 2019 r. adwokat Piotr Konopka przeprowadził szkolenie z ustawy Prawo wodne dla członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Krakowie. Zakres tematyczny szkolenia obejmował najistotniejsze pojęcia i ogólne zasady oraz cele Prawa wodnego w kontekście procesu inwestycyjnego, rodzaje zgody wodnoprawnej, katalog zwolnień z obowiązku uzyskania zgody wodnoprawnej, kształt procesu inwestycyjnego uwzględniającego konieczność uzyskania zgody wodnoprawnej, organizację organów administracji publicznej w zakresie Prawa wodnego oraz szczególnie kontrowersyjny i praktycznie istotny problem wygaszenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na mocy przepisów przejściowych nowej ustawy Prawo wodne. Po części wykładowej uczestnicy szkolenia zadawali prowadzącemu pytania, a niektórzy zainteresowani dodatkowo przesyłali drogą mailową prośby o interpretację przepisów budzących wątpliwości. Kolejne szkolenie w tej tematyce odbędzie się 11 marca 2019 r. we Wrocławiu i będzie skierowane do członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.